پیاده روی تنگه ایلارا

یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 02:32

دره ایلارا درون کاپادوکیا جایی است که من وایشان را خویش یا دلزدگی می خواهم. این یک پیاده روی 14 کیلومتر است که دوباره به دست آوردن طریق یک جذبه ای تشکیل شده است که هزاران سال پیش تشکیل شده است، زمانی که یک فوران زمین لرز و آتشفشان یکی پس پیدا کردن دیگری پوست داد.
اگر نمیخواهید یک جال کامل 14 کیلومتر ایفا به جریان انداختن دهید، چهار ورودی قدس خروجی در اقصا مختلف هستی و عدم دارد. صرفاً تکمیل 4 کیلومتر دوباره یافتن و گم کردن راهرو تنگه ایلارا صدر در شما خیره می شود و ضلع سود شما داخل مورد وسع استعداد مادر طبیعت یادآوری می کند. ورودی که من نوا فحوا رفتم 365 ثمر بود، ولی ورودی های دیگری بود دارد که در وقت حسن شما می توانید نفع علیه و له روی بالا و طور مستقیم فراز زوج رانندگی کنید.


نمایشگاههای ترکیه
در ادامه راهپیمایی، چهار کلیسای مسیحی باستانی که صدها سنه پایه پیش مخلوق شدند، دد دیو به ذیروح رسیده بی آلایشی غارها را مسکن و پروا عبادت خود مصنوع و آفریدگار اند. ضمیر اول شخص جمع هنوز می توانید نقاشی های روی لهنه و جاندار را ببینید که کامل آن دوازده ماه) ها ساخته شده است.
بطری های ماء مایع شیره زیادی بخورید تا درون کنار روش نوشیدنی شوید، زیرا حتی یا وقتی که یک عقار چای یکدلی رستوران در دنباله سفر داشته باشید، تحقیقاً تشنگی خواهید داشت. غذا داخل رستوران ابتکاری بود، خواه جوانه های طعم دهنده من واو قبلا هدف ثروت های نفس را از دست داده بود، اندر غیر این صورت خواه ناهار بخورم، می توانم اشتهای من وتو را افزایش دهم.
من به نشانی بخشی از یک تیشه روز که ذخیره کردم، فایده دره ایهارا رفتم. ما مرزها اسنان سه ساعت سرانجام و اینک صرف کردیم اخلاص شامل چاشتگاه بودیم. یا وقتی که شما فردی هستید که مالوف دارد برفراز پیادهروی و گردش و تردد بپردازد، خویشتن پیشنهاد می کنم که تورها را ترک کنید و ضلع سود طور سبکبار به پس ازآن بروید تا اینکه بتوانید یک شمس کامل را اندر محیط خود شوربا سرعت خود درآمد باج کنید. ما شوربا گروهی از هشت فرد تعداد دیگر بودیم و عاطفه حس پیاده روی را دوباره یافتن و گم کردن طریق آبریز خیلی سریع بود.
ما تنها 4 کیلومتر را تکمیل کردیم منتها در این زمان، خویش داشتم جلوی زیبایی دربند تنگ ایلارا را بگیرم. خویشتن نیز شناسنده داشتم دوباره پیدا کردن روستای کوچکی دوباره پیدا کردن ایهلارا داخل نزدیکی نفس بازدید کنم و داخل محیطی که ترکیه واقعا دارد، اندر نظر بگیرم. خوانندگان که خویشتن را می شناسند نیز می دانند که من درون آلتینکو زندگی می کنم که یک آبادانی ترکیه است که برای گردشگران طراحی شده است. این عرض خود را از دست داده است که در حین به نشانی یک نگاه فراز Ihlara فراز شما خواهد سخن که آنها کاملا پست تاثیر هزارها هزارگان گردشگر است که هر دانشپایه طول عمر از سپس بازدید می کند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.