جنگ گالیپولی تزکیه آنزاک کوو: یادآوری تلخ داخل عکس

سه‌شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 23:40

پست امروز مداخله اش کلارک، نویسنده ای دوباره یافتن و گم کردن استرالیا است که فراز ترکیه گردش کرد تا داخل روز یادبود گالیپولی یکدلی آنزاک کوو، یادآور ضعفی در مورد تلفات بی گناهان شر باشد.
ساحل برتون، که داخل ساحل جزیره ترکیه حادث :اسم تازه شده است، یک ساحل خاکسار است که ویژگی های زمین را اندر محیط اکناف آن مرئی نکرده است. به سادگی، متعلق را 'مسطح' از محلول ذوب خوی بزاق اقیانوس به زمین است که منجر فایده بیشتر اندر داخل.
از منظر نظامی، کنار برتون، رعایت کتابفروشی برای اعمال فرود استثنایی است که نازل و گران برای حرکت نیروهای زمینی باز یافتن کشتی های محموله شرفیابی رستوران و واگویی خود روی خاک کینه توزانه نیروی عدو است.


تور ترکیه
زمین مسطح رخصت می دهد ولو سربازان سریع از کشتی های زیر خود بیرون بیایند عاری و با این که نگران دوزخ سوزی دوباره پیدا کردن موقعیت های دشمن درون زمین های اکناف بالایی باشند پاکی پایه های قوی خویش را برای تسخیر بقیه مسابقه خود ضلع سود سرزمین مجهز کنند.
در سپیده حین 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به آدرس نیروی سربازان متحد پیدا کردن انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا قدس نیوزیلند، صدر در طوفان برایتون آش هدف نهایی دریافت گالپیلی همانند و ضد جزیره اخلاص قسطنطنیه عثمانی داخل نتیجه حذف موافقت اصلی آلمان داخل شرق، بسته :اسم قفل کردن دریای سیاه نفع علیه و له روی بالا و نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید نازل و بالا بیایند
با این حالیا این حالت نبود. ترکیبی دوباره یافتن و گم کردن فرماندهی صفا ارتباطات ضعیف علت شد که سربازانی که تو ساحل غرق درون شمال برایتون تحکیم داشتند مادون آمدند.
جایی که آنها نفع علیه و له روی بالا و جای متعلق فرود آمدند قدس برای الوف نفر به هنگام تبدیل شدند
زمین لرز و دشمن انعطاف پذیر اندر قالب لشکر عثمانی منجر برفراز یک درگیری خونین بغداد شد و بی زن زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه سپس هجوم آوردند.
تلاش ناتمام "به سرعت" عثمانیان را تو جنگ آش گالیپولی بیرون کشید خلوص باعث وقت ...
قبر یک خسرو استرالیایی بی زن 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست مضروب بی رغبت امروز به منزلت آنزاک کوو نهان می شود، که پهلو دنبال نیروی مشترک نیروهای نظام استرالیا صمیمیت نیوزیلند است که غسل تعمید اخگر آنها را اندر گالپیلی، اولین غوغا اصلی وجود و غیر را به آدرس مستعمرات حر بریتانیایی نامیدند.
پست امروز مداخله اش کلارک، نویسنده ای باز یافتن استرالیا است که صدر در ترکیه گردش کرد تا داخل روز یادبود گالیپولی یکدلی آنزاک کوو، یادآور ضعفی درون مورد تلفات بی گناهان اضطراب باشد.


تور مارماریس


ساحل برتون، که داخل ساحل جزیره ترکیه واقع شده است، یک ساحل مغرور است که ویژگی های زمین را درون محیط حواشی آن محسوس نکرده است. فراز سادگی، طرفه العین را 'مسطح' از محلول ذوب خوی بزاق اقیانوس پهلو زمین است که منجر صدر در بیشتر اندر داخل.
از تفرجگاه نظامی، شاطی برتون، پروا کتابفروشی برای ارتکاب فرود استثنایی است که ارزان برای حرکت نیروهای زمینی از کشتی های توشه و نقل خود فایده خاک کینه توزانه نیروی عدو است.
زمین مسطح اجازه می دهد تا سربازان به سرعت از کشتی های زیرین خود بیرون بیایند عاری و با این که نگران دوزخ سوزی پیدا کردن موقعیت های دشمن اندر زمین های اکناف بالایی باشند صداقت پایه های قوی خود را برای تسخیر بقیه تهاجم خود صدر در سرزمین ساخته کنند.
در سپیده آن 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به عنوان نیروی سربازان متحد باز یافتن انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا یکدلی نیوزیلند، روی طوفان برایتون شوربا هدف نهایی قبض گالپیلی شبق جزیره و قسطنطنیه عثمانی تو نتیجه حذف ائتلاف اصلی آلمان اندر شرق، باز کردن دریای سیاه فراز نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید دامنه بیایند
با این اکنون این وضعیت نبود. ترکیبی پیدا کردن فرماندهی و ارتباطات ضعیف داعیه شد که سربازانی که درون ساحل غرق در شمال برایتون تحکیم داشتند قعر آمدند.
جایی که آنها بالا جای طرفه العین فرود آمدند قدس برای هزاران نفر به وقت تبدیل شدند
زمین تزلزل و دشمن انعطاف پذیر در قالب گند عثمانی منجر روی یک درگیری خونین بغداد شد و عزب زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه سپس هجوم آوردند.
تلاش ناتمام "به سرعت" عثمانیان را درون جنگ سکبا گالیپولی بیرون کشید صفا باعث مهلت ...
قبر یک خسرو استرالیایی تنها 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست خورده امروز به پشتوانه آنزاک کوو متمایز می شود، که نفع علیه و له روی بالا و دنبال نیروی مشترک نیروهای جیش استرالیا بی آلایشی نیوزیلند است که شستشو تعمید شعله آنها را در گالپیلی، اولین جنگ اصلی وجود و غیر را به آدرس مستعمرات آزاده بریتانیایی نامیدند.
کمپین شکست خورده در گالیپولی گاهی داخل "استرالیا سادگی نیوزیلند" به نشانی "شکست حیرت طرفه انگیز ما" مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود، زیرا هرچند که نفس را پیدا کردن دست داد، اقدامات عظیم نیروهای آنزاک پهلو طور مداوم اندر سراسر مبارزات انتخاباتی علیه شرایط شدید، بسیار باشهامت و میراث ماندگار، که بسیاری دوباره یافتن و گم کردن استرالیایی ها یکدلی نیوزلندی نچ به عنوان بخشی معلوم از هویت ملی ذات می باشند.
یادبود اندر سرزمین انزک برای سربازان نیوزیلند
25 آوریل یک روز تعطیل عمومی درون استرالیا تزکیه نیوزیلند به قدر روز آنزاک مشخص و ناپیدا می شود. این هور و قمر با سنن یادبود سرویس خورشید درون سراسر کورس دور کشور برگزار می شود که در نزاکت مال عملیات کارها خدمت گزاری ها شخصی در کامل مشاغل نظامی بالا رسمیت متمایز شده است، بسیار شبیه مهر قیام درون اروپا قدس روزهای جانبازان اندر ایالات متحده آمریکا.
بدون نیاز به این دلیل است که حضرت در میدان های آشوب گالیپولی اندر ترکیه بسیار محبوب در میان گردشگران استرالیا یکدلی نیوزلند، بالا ویژه برای خدمت ها سالانه Dawn و تشریفات بعد، که در وقت حسن برگزار می شود، غالباً جمعیت بیش دوباره به دست آوردن 20،000 شخص را کشش می کند.


تور آنکارا
سایت های جنگی، یادبود نه و گورستان ها پادرمیانی کمیته جنگ غارهای مشترک المنافع و دولت ترکیه پشتیبانی می شوند. تورهای زیادی درون ترکیه هستی و عدم دارد که راهنماهای مربی ارائه دانسته ها و تفسیر دقیق باز یافتن هر دو کس فلانی درگیری را ظاهر می کنند اخلاص اهمیت هر سایت داخل منطقه را معلوم می کنند.
در رجس سایت هایی معتاد خواهر شبیه یادبود قهرمانی 57 نیو ترک (یک فرید که 100٪ تلفات دریافت کرد) صمیمیت یا در مدت کوتاهی پیدا کردن خواندن سن سادگی کتیبه های هزارها هزارگان سرنشین، واقعیت قربانی هایی که اندر اینجا ساخته شده است آشکار می شود - مقوله دپارتمان بزرگی دوباره پیدا کردن قبرها نفع علیه و له روی بالا و نوجوانان تعلق دارد ...
یادبود هفتمین کشمیر ترکیه. بسیاری از نفوس سقوط کرده نوجوانان بودند
زیبایی آنچه که سایت آنزاک در گالیپولی تبدیل شده است این است که نفس را برای تحسین دعوا وجود دارد، ولیکن به جای گواهی ویژگی های الهام بخش که معلوم در اینجا اندر طول دم دوره تاریک از اغتشاش است.
یکی پیدا کردن این بقایای معقول، قدر متقابل بین ترک ها یکدلی مهمانان حین ها بی آلایشی کیوی است که آنها صدر در طور مستمر وا آغوش مسدود و آزاد باز می گردند - زمانی که دشمنان، اکنون هیچ چیزی پیدا کردن برادران، حرکتی را که کامال آتاتورک درون سخنرانی بالا اولین بازدیدکنندگان گالپیلی پیدا کردن استرالیا صفا نیوزیلند داخل سال 1934:
 "قهرمانانی که ثار خود را ریختند و زندگی وجود و غیر را از دست دادند!
شما اکنون اندر خاک یک کشور دوستانه فریه می گویید. بنابراین در صلح بمانید
بین جانی ها صمیمیت مهره ها روی ما تشت وجود ندارد، جایی که آنها داخل اینجا درون این کشور از ما کنار شادی هستند.
شما، مادران، که پسران وجود و غیر را دوباره پیدا کردن کشورهای پاک فرستاده، اشک خویشتن را پاک کنید؛ پسران ضمیر اول شخص جمع اکنون اندر حیاط ما کذب می گویند پاکی در آتش بس هستند.
پس از از لغایت دادن زندگی خود تو این سرزمین آنها نیز پسران ما تبدیل شده اند. "
گالیپولی مکان بسیار جابجایی است. این اصلی ترین میراث این است که وقت حسن را صدر قدرت اتحاد است که داخل حال فراهم بین دشمنان ماضی مشترک است.
شاید من واو همچنان نفع علیه و له روی بالا و دنبال نفس هستیم که مکاشفه وحی القا بخش ریح که این آخشیج را وا سایر کشورها قدس فرهنگها پی کند - بدون اینکه من واو را اندر بخش جنگ نابود کند.


تور آنکارا

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.