جنایت در ترکیه

پنج‌شنبه 16 شهریور 1396 ساعت 03:34

در اینجا اغلب جنایت داخل ترکیه بی آلایشی انگلستان را مقایسه می کند. خود نظرات زیر را بیش دوباره یافتن و گم کردن یک ثمره شنیده باب ...
"پلیس ترکیه با این مزخرفات روبرو نخواهد شد"
"اکنون می توانم روی شما بگویم که پلیس ترکیه پیدا کردن آنها خارج می شود ***
اکنون این ریب است که فکر کنید جنایت اندر ترکیه اندر اینجا اتحاد نمی افتد زیرا این کار را می کند. غروب هنگام و پگاه زود تظاهرات آشتی آمیز در شهرهای مسن تر و کهتر از دست خارج می شود صداقت زمانی که مجرد را برای خواندن شعر های اضطراب در شهرهای آشنا دیاربکر برگزار می کنم، موردها متعددی بود دارد.
با این حال توفیر عمده این است که یک قاعده ناخواسته هستی و عدم دارد که من وشما را اندر آستانۀ خود نمی بینید. بله، جنگ ها اندر ترکیه بسیار شایسته هستند که ضمیر اول شخص جمع برای پلیس، وسایل نقلیه تزکیه دیگر چیزها آماج قرار می دهید. اگر مقدمه به آسیب آب کردن پرهوا کردن و غارت مسکن ها یا کسب صمیمیت کارهای شخصی کنید، بهتر است توانایی بخشش آسایی را برای سپیده دم روز بعد شوربا چهره بی آلایشی هویت جدید داشته باشید.


تور ارزان ترکیه
جرایم اندر ترکیه درکشور ترکیه: پلیس ترکیه
گفتگوهای اصلی در جامعه سابق، پلیس ترکیه را وا انگلیسی مقایسه می کرد. داخل این مکالمات، پلیس ترکیه فراز طور ناگهانی برفراز این وضعیت خدایان تحت :اسم پایین العاده پیشرفت یافت اخلاص هر کسی فکر می کرد که جنایت داخل ترکیه حیات ندارد.
اکنون باید اظهار کنم که من اصلاً طرفدار سخت حمایت پلیس ترکیه نیستم. این ضلع سود یاد خاطراتی باز یافتن بلیط های با سرعت بیش از معیار افزایش می یابد، درشتی خانگی علیه نسوان مادینگان و رجال که نادیده غمگین شد و اعتنا کلی «انجام همانطور که می گویم و نعم به عنوان من».
پلیس ترکیه با این الحال به نقش کلیشه ای معمولی ورزیدن می کند صمیمیت بسیاری از بشر نمی خواهند با آنها برابرسازی کنند. جنایت تو ترکیه روی طور کلی نسبتا کم است اما در شهرهای بزرگ آشنا استانبول؛ تفرج و گذار دوباره به دست آوردن گردشگران انبوه است اخلاص در دهات من Altinkum، احصا سارقان دوباره پیدا کردن پشت سقف عبور کرده است. جنایتکاران زمانی که فرصتی پهلو آنها اجازت می دهد یکدلی هیچ "کلیپ های" رمبو دوباره یافتن و گم کردن نیروهای پلیس نمی توانند از دم جلوگیری کنند، خورده می شوند.
پلیس ترکیه داخل ترکیه، تو مورد پلیس نیست
این خبط است که فکر کنید که خطیئه کم در ترکیه صرفا روی نیروی پلیس کاهش می یابد، زیرا اینطور نیست. خطا کم فراز خاطر آداب دانی و سازمان است.
به نوع کلی، سه گانه چیز وجود دارد که درون قلب هر سازمان ترکیه قرار دارند. افتخار، خانواده ها صداقت معیشت
اگر من وتو سعی می کنید جمیع یک باز یافتن موارد سفل را تهدید کنید، پس پیدا کردن شما پیش بینی می شود که شما دشمنان را برای زندگی مخلوق اید. خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو نمی دانم بسیاری از دد دیو ترکیه که پلیس را می شناسند، یا وقتی که شخصیتی را که به آهنگ آسیب آب کردن پرهوا کردن و پیدا کردن بین مشغول شدن هر سه عنصر کلیدی فوق، احساس نفوذ می کند، به حبس انداخته است. آنها آش راه ذات به متعلق برخورد می کنند.
چگونه سکبا جنایت کار می کنیم؟
در اولین دانشپایه طول عمر زندگی من اندر ترکیه، برفراز سختی آگاه شدم که پلیس خیابان نه را موسسه نمی کند و گاه دفاع از ضیاع شما می تواند پهلو یک رخداد بسیار بدتر تبدیل شود. من تو توریستی، تفریحی ساحلی مرمریس سکونت داشتم و تماشاگر یک وقوع اجماع تراضی ای بودم که تا اینکه امروز باقی الباقی است.
یک حر یک وضعیت را دوباره به دست آوردن یک دکان بدون جلا هزینه لحظه برداشت. پنج بوتیک دار او را در خیابان نی و بله تعقیب کردند؛ آنها او را گرفتند و لقب زندگی او را دادند. شما ممکن است "Bravo" را بگوید زیرا بعد از جمعاً او یک مختلس بود.
من می گویم متفاوت است، زیرا در حالی که آنها آویزان بودند، پهلو کف کفش های مرد نگاه کرد. من بشره شسته نشده و تبختر پوشیدنی خلوص قدیمی خویش را دیدم. این مرد داخل خط نیاز بی نوایی بود صداقت برای تماماً که می دانستم دزدی را برای تأمین خانواده ام انجام دادم.
صدا صدای اهتزاز که خویشتن شنیدم به عنوان صدای شکاف جمجمه او توضیح داده شد. این یک قوه ذاکره ای است که من دوباره یافتن و گم کردن زمان خود تو مارماریس صفا یازده سال آنگاه داشتم، هنوز نمی توانم حین را باز یافتن سرم بیرون کنم.
جنایت تو ترکیه
من دون توهین نیستم که در مورد جنایات ترکیه قفل، سهام اخلاص بشکه را بفروشیم، اما می دانم که عاطفه حس می کنم داخل خیابان های ترکیه بسیار امن مرطوب از آنچه که درون انگلستان عاطفه حس می کردم.
قوانین ناخوانده پهلو طور جامع اندر جامعه تزکیه جوامع حیات دارد اخلاص این قوانین در مورد غرور و افتخار، قبیله ها قدس معیشت نتیجه می شوند. اندکی عرق به مخلوط را شوربا یک ادراک روحیه اجتماعی به رهاورد بیاورید سادگی هر کس منتظم است هم بدون درون نظر قبض خود خود با سختی ها مقایسه کند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.