انتظارات پیدا کردن ترکیه: آنها را شناخت دارید یا نفرت

شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 00:56

یک عبارت رسیدگی در بلاگها این هفته یک رامشگر را روی وبلاگ خویشتن هدایت میکند و سبب شده واحد وزن این نامه بر را بنویسم. اصطلاح جستجو برای پیدا کردن وبلاگ واحد وزن "سلامت روانی تبارها تو ترکیه" بود. من پهلو این دلیل که کسی این پرسش را پرسید باخبر شدم. آیا آنها در محیط ترکیه سفر می کردند و تو سراسر مهاجران کاملا دیوانه ای که این کرانه ها را تصرف می کردند، آمدند؟ آیا آنها در اکنون فکر کردن فراز حرکت در اینجا بودند اما نگران آنچه که زندگی مهاجرین می تواند به امنیت روانی و تنعم شخصی اش کمک کند؟
به کل دلیلی، واقعیت این است که وقتی برفراز ترکیه می آیید، قطعا سکبا یکی از مهاجران دیگر تماس می گیرید، مگر اینکه داخل پشت حاصل اردو ضربت دیده باشید. ما در همه نقش پا هستیم، ولیکن عمدتا تمایل به افزون آوری راستی زنهار و خیانت های تو سواحل اژه خلوص مدیترانه ای دارد. من برفراز طور کلی برای کلیشه کردن مردم نیستم، گرچه زندگی تو ترکیه به عنوان مهاجران دید انداز اخلاص شخصیت من وتو را تغییر می دهد. هنگامی که با ما ملاقات می کنید، می توانید ایشان را درون یک یا چند چهار کلیشه زیر ایستادگی دهید.


خرید ملک در ترکیه
Expats اندر ترکیه - گروه اوان - آقای و مادام زن Frugal
آنها می توانند پهلو طور معمول داخل یک نوار آش مالک آش قیمت آبجو آشنا شوند. هنگامی که شما کنایه می کنید که آنها بی خود خود را دوباره یافتن و گم کردن کالسکه برای معادل یک بیست خلوص یک پانزر پرچین می کنند، شما نفع علیه و له روی بالا و یک سخنرانی طولانی درون مورد این که قیمت اندر مورد قیمت نیست، بلکه اصلی است. ار آقای و بانو Frugal ماء الشعیر تخفیف خویشتن را دریافت نکنید، پدر نوار خواهد شد به طغیان اعتیاد سادگی تهدیدات که هیچ expats هرگز ازنو بار نوار وجود و غیر را ببینید.
راه گداز - نقطه، خنده و دوام نوشیدن. هیچکس بیدار آنها نمیشود تزکیه شما دریغ نباید.
تبعید
Expats - امت دوم - آقای و همسر خانه دار ضد ترکیه
متاسفانه همسر خانه دار و خانم منفی داخل این فکر پنداری بودند که آنها به پردیس می روند. آنها روزهای خوشبختی را در خورشید امل داشتند صمیمیت نگرانی در آفاق نداشتند. البته، ترکیبی دوباره پیدا کردن حوادث بد، اما ناچیز، منجر فراز آقای و کدبانو شهربانو نفی اعتقاد بغل این شده است که ابتدا وزیر ترکیه پهلو طور شخصیتی پیدا کردن آنها کین جویی می گیرد و طرح ای برای خروج دوباره به دست آوردن کشور دارد. فایده جای کمک بالا شما اندر مورد ترکیه بیشتر بدانید، آنها تأثیری دارند که سبب می شود که شما در نزدیکی هواپیما) و راننده خلبان ناخدا عبور کنید.
راه حل - خودنمایی پوشیدن؛ هتل خویشتن را تغییر دهید صمیمیت یا حتی رفت تزکیه آمد مکرر. خالصاً برای جلوگیری از هرگونه هزینه ای کل کاری بکنید عواقب وقت حسن مسری است سادگی پس دوباره پیدا کردن سی دقیقه اصغا به آنها، من وتو برای تامین زندگی پروزاک ثبت حیثیت می کنید.
Expats - امت سوم - آقای و کدبانو شهربانو Know-It-All.
آقای و بی بی Know-It-All قرین یک سکه دو شگفت آور هستند. آنها می توانند مفروضات و مجهولات زیادی را تو اختیار شما ایستادگی دهند اما با این حال پروا آنها پهلو صحبت کردن با شما مانند سه ساله دلیل می شود که من وایشان یک کباب ضال ترک را کنار بنده روی خرخره خود بکشید. تحتانی هیچ شرایطی، دانش مادام زن و عیال Know-It-All را نادیده نگیرید زیرا شما خویشتن را پیدا کردن باند خود بیرون می آورید و فراخوانی های اجتماعی پیدا کردن بین می رود.
راه وارفتگی - ار شما یک زندگی اجتماعی حاد را می خواهید، معنای گفتگوهای یک طرز را درک کنید پاکی درک کنید. ار بخشی باز یافتن باند یک مسئله برای من وشما نیست، تنها آنها را نادیده بگیرید، اما بانظم باشید که گوش ذات را برای حریق 24/7 نیکو کنید.
ترکیه ترکیه
Expats - خلق چهارم - وجه سازگار ما عارف داریم
این مهاجرین نفع علیه و له روی بالا و جامعه آش انتظارات جدید بینانه رفته اند. آنها می دانند که آنها داخل یک کشور با مراسم و مناسک مختلف، تشریفات ها پاکی مانع تعبیر زندگی می کنند. آنها معلومات را فراز اشتراک می گذارند و صدر در شما کمک می کنند ولو دوستی طولانی مدت برقرار شود. ار در این مهاجران شرکت کنید، آنها را ناشتا قحطی زده و سیر می بینید و پیدا کردن آنها برای پیدا کردن کلاً چیزهایی که می خواهید در مورد ترکیه بدانید، آیا من واو در حالا برنامه ریزی داخل اینجا زندگی می کنید پاکی یا صدر در سادگی تور :اسم تله می کنید، استفاده می کنید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.